Trafikmärken

Trafikmärken

Trafikmärken, vägmärken och vägskyltar är alla samma namn på de skyltar som sätts upp för att informera om förhållanden i trafiken. De kan guida, varna eller förbjuda och de finns på plats för att få trafiken att flyta på så smidigt och säkert som möjligt. Det är viktigt att du lär dig känna igen olika typer av märken, vilket kan vara klurigt i början eftersom de oftast inte signalerar med text, utan med färger och symboler. När du väl förstått grunderna kommer det dock att te sig logiskt. Lär dig alla trafikmärken så kommer du bli en trygg och säker förare!

Trafikmärken som varnar och som förbjuder

Varningsmärken ser nästan alltid likadana ut: en gul triangel med bred röd ram, där det i mitten av triangeln finns en svart symbol som visar vad varningen gäller. Trafikmärken som varnar är det viktigt att hålla utkik efter, eftersom du kan behöva anpassa din körning. Till exempel kan det varnas för farthinder, lutning eller farliga kurvor. Dessa märken gäller tillstånd som är konstanta, men det finns även märken som varnar för sådant som kan ske då och då, till exempel varning för stenskott och varning för älg. Även om du åkt förbi samma varningsskylt många gånger utan att råka ut för något gäller det att ständigt vara på sin vakt.

Förbudsmärken påminner om varningsmärken: de har också gul bas, kraftig röd ram och oftast en svart symbol i mitten. Skillnaden är att de är runda. Trafikmärken som visar förbud mot parkering är blå med röd ram. Förbudsmärken gäller vanligtvis från skyltens placering till nästa korsning, men det finns också undantag, exempelvis inom tättbebyggt område. Två av de vanligaste förbudsmärkena har inga svarta symboler i mitten och det är: förbud mot infart med fordon (röd cirkel med vågrätt gult band) samt förbud mot trafik med fordon (gul cirkel med röd ram). Förbudsmärken som följer den generella formen är bland annat förbud mot ridning och förbud mot gångtrafik.

Anvisningsmärken, påbudsmärken och väjningspliktsmärken

Anvisningsmärken är inte enhetliga formmässigt, men de flesta är fyrkantiga med grön eller blå bas. Dessa trafikmärken visar vad som gäller för en viss plats, sträcka eller väg. De signalerar bland annat om gågator och motorvägar som påbörjas, samt om återvändsgränder eller taxistopp. Anvisningen brukar ha ett slutmärke när det är relevant. Påbudsmärken visar att en viss typ av trafik är tillåten, men det betyder också att all annan trafik är förbjuden om inte annat anges. Du är alltid skyldig att följa dessa märken. Ett av de mest välkända märkena inom denna kategori är märket för cirkulationsplats: en rund blå skylt med tre vita pilar som bildar en cirkel.

Trafikmärken har liknande design inom EU

Väjningspliktsmärken är de trafikmärken som talar om för dig om du ska åka först eller om du ska lämna företräde. Den röda oktogonen med vit STOPP-text är ett exempel ur denna kategori. Även den gula romben som signalerar huvudled är ett väjningsmärke och betyder i stort sett att högerregeln inte gäller. Alla måste lämna företräde för dig om du åker på huvudled, men var ändå uppmärksam på korsande och anslutande trafik. Alla dessa trafikmärken är mycket viktiga att notera och följa, annars kan det få förödande konsekvenser. Om du åker förbi en stoppskylt utan att stanna helt med alla fyra hjul kommer du inte bara åka på 2500 kronor i böter, du kan även bli av med körkortet. Alla stoppskyltar är noggrant utplacerade och fyller ett syfte, så respektera dessa även om du inte är rädd för böter.

Vikten av att lära sig alla trafikmärken

Om du inte förstår logiken bakom trafikmärken kommer du få svårt att lära dig dem. Så börja med att försöka förstå vilka olika grupper av märken det finns och vad som särskiljer dem. Trafikmärken är till för att hjälpa dig och dina medtrafikanter att säkert ta er fram, så se dem inte som ett stressmoment utan som dina hjälpredor ute på vägarna. Somliga lyckas klara teoriprov och uppkörning utan att veta exakt vad alla märken betyder, men dessa brukar snabbt bli av med körkortet igen. Vill du få och behålla ditt körkort? Lägg då lite extra tid på att lära dig märkenas betydelser! Du kan öva tillsammans med någon som har körkort, även denne kan behöva fräscha upp sina kunskaper.